0,00 kr

Kundvagn

Säker utcheckning
0
Utrymningsledarutbildning

Utrymningsledarutbildning

Lär dig hur du kan organisera och leda arbetet med utrymning i en akut nödsituation.

Kursens syfte
Kursinnehåll
Kursinformation
Vår Utrymningsledarutbildning syftar att förbereda och utrusta deltagarna med de kunskaper och färdigheter som krävs för att effektivt leda och genomföra en säker och organiserad utrymning vid nödsituationer, såsom brand, gasläckor eller andra farliga händelser. Genom att förstå grundläggande brandkunskap, förebyggande åtgärder, mänskligt beteende vid nödsituationer, och specifika åtgärder vid brand, blir deltagarna bättre rustade att hantera nödsituationer. Utbildningen klargör också utrymningsledarens roll och ansvar, samt hur en effektiv utrymningsorganisation ska struktureras och fungera, vilket bidrar till att skapa en tryggare arbetsmiljö.
Inledning
Vi introducerar deltagarna till utbildningens mål och innehåll samt att förklara vikten av utrymningsledarens roll i att säkerställa en säker och effektiv utrymning vid nödsituationer.

Grunder / repetition brand
Alla repeterar grundläggande brandkunskap för att säkerställa att alla deltagare har en solid förståelse för hur bränder uppstår, sprider sig och släcks. Detta skapar en gemensam kunskapsbas som är nödvändig för att effektivt hantera brandrisker.

Förebyggande brandkunskap
Vi utbildar deltagarna i förebyggande åtgärder som kan minska risken för brand på arbetsplatsen. Detta inkluderar att identifiera och eliminera potentiella brandfaror samt att implementera och upprätthålla säkerhetsrutiner.

Mänskligt beteende
Deltagare lär sig förstå hur människor beter sig i nödsituationer, inklusive vanliga reaktioner på stress och fara. Denna kunskap hjälper utrymningsledare att förutse och hantera panik eller förvirring under en utrymning.

Åtgärder vid brand
Vi utbildar deltagarna i specifika åtgärder som ska vidtas vid en brand. Detta innefattar aktivering av brandlarm, användning av brandsläckare och andra släckmedel, samt att vägleda och evakuera personer till säkerhet.

Utrymningsledarens uppgifter
Klargör utrymningsledarens specifika ansvar och uppgifter under en nödsituation. Deltagarna lär sig hur de ska leda utrymningsprocessen, kommunicera effektivt och säkerställa att alla personer evakueras säkert och snabbt.

Organisation
Vi ger deltagarna förståelse för hur en effektiv utrymningsorganisation ska struktureras och fungera. Detta inkluderar roller och ansvar för olika medlemmar i utrymningsteamet och hur man samarbetar för att genomföra en säker utrymning.

Riskinventering på arbetsplatsen
Deltagarna utbildas i hur man genomför en riskinventering på arbetsplatsen för att identifiera potentiella brandrisker och andra faror som är specifika för just er arbetsplats. Detta sätter grunden att regelbundet inspektera arbetsmiljön och implementera åtgärder för att minska identifierade risker.
15 deltagare/utbildning
På företaget.
Utbildning på företaget. Anpassas efter behov.
Enligt offert.

Relaterade kurser

© 2024 | Första Hjälpen Konsulten
magnifiercrossmenuchevron-down