0,00 kr

Kundvagn

Säker utcheckning
0
Systematiskt Brandskyddsarbete utbildning

Systematiskt Brandskyddsarbete - SBA

Utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete för särskilt utsedda brandskyddsansvariga.

Kursens syfte
Kursinnehåll
Kursinformation
Syftet med utbildningen Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) för särskilt utsedda brandskyddsansvariga är att ge dessa individer de kunskaper och färdigheter som krävs för att effektivt kunna planera, genomföra och följa upp brandskyddsåtgärder inom en organisation. Deltagare får en djupgående förståelse för principerna och praxis inom systematiskt brandskyddsarbete. Detta inkluderar kunskap om lagar och regler, brandtekniska system, och förebyggande åtgärder. Deltagarna lär sig även hur man utvecklar och implementerar effektiva brandskyddsplaner som är anpassade till organisationens specifika behov och risker samt att systematiskt identifiera och bedöma brandrisker inom organisationen. Detta inkluderar utveckling av rutiner för brandlarm, evakuering, och första insatser vid brand. Utbildningen betonar vikten av att ha en tydlig och välkommunicerad krisplan. Deltagarna lär sig hur man genomför regelbundna brandskyddsinspektioner och hur man dokumenterar och följer upp dessa på ett korrekt sätt.
Lag om skydd mot olyckor och MSB:s föreskrifter
Deltagarna lär sig om Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter.

Vad är ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Genomgång av principerna för systematiskt brandskyddsarbete, inklusive riskanalys, förebyggande åtgärder, och kontinuerlig uppföljning.

Företagets brandskyddsorganisation
Strukturering av brandskyddsorganisationen inom företaget, inklusive roller och ansvar för olika medlemmar.

Byggnadstekniskt brandskydd
Brandcellsindelning: Förståelse för hur byggnaden är uppdelad i brandceller för att begränsa brandspridning.
Utrymningssäkerhet: Planering och underhåll av utrymningsvägar och nödutgångar.

Ägarens-innehavarens brandskyddsansvar
Klargörande av ägarens och innehavarens ansvar enligt lagen.

Brandskyddsbeskrivningen
Utarbetande av en detaljerad beskrivning av företagets brandskyddssystem och rutiner.

Regler och rutiner
Etablering av interna regler och rutiner för brandskydd, inklusive hur dessa ska följas och kontrolleras.

Utbildningsplan
Utveckling av en plan för regelbunden utbildning och träning av personal i brandskyddsfrågor.

Kontrollplan
Plan för regelbundna kontroller och underhåll av brandskyddsutrustning och system.

Uppföljningsrutiner
Rutin för att följa upp och dokumentera resultat av brandskyddskontroller och inspektioner.

Intern brandskyddskontroll
  • Checklista: Utveckling av checklistor för interna kontroller.

  • Kontrollinstruktioner: Riktlinjer för hur kontroller ska utföras.

  • Rapporteringsrutiner: Rutiner för att rapportera och dokumentera kontrollresultat.


Praktisk övning
Praktiska övningar i att genomföra brandskyddskontroller, använda brandskyddsutrustning, och hantera olika brandscenarier.
12 deltagare/utbildning
På företaget. Fungerar inte det, kan vi ordna med lokal

Enligt offert.

Relaterade kurser

© 2024 | Första Hjälpen Konsulten
magnifiercrossmenuchevron-down