0,00 kr

Kundvagn

Säker utcheckning
0
Krisberedskapsövning

Krisberedskapsövning

Öva dig i att planera, genomföra och analysera realistiska övningssituationer på arbetsplatsen, för att tydliggöra företagets hantering av en simulerad krissituation.

Kursens syfte
Kursinnehåll
Kursinformation
Fortsättningskursen "Krisberedskapsövning" är en vital påbyggnadsutbildning för medlemmar i ett kristeam, byggd på den grundläggande kristeamsutbildningen. Denna kurs syftar till att fördjupa och praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter som lärts ut tidigare, och därigenom stärka organisationens krisberedskap. Här är de huvudsakliga syftena med att delta i denna kurs:

Praktisk tillämpning av kriskunskaper
Genom realistiska övningssituationer får deltagarna möjlighet att praktiskt tillämpa sina teoretiska kunskaper. Detta stärker deras förmåga att agera effektivt och samordnat under verkliga krissituationer.

Identifiera styrkor och svagheter
Övningarna och den efterföljande uppföljningen hjälper till att identifiera både styrkor och svagheter i organisationens nuvarande krisberedskap och rutiner. Detta ger värdefulla insikter som kan användas för att förbättra och stärka krisberedskapsplanen.

Förbättra och uppdatera krisplanen
Genom att genomgå krisplanen och rutinerna i praktiken får deltagarna möjlighet att uppdatera och förbättra dessa dokument baserat på de erfarenheter och lärdomar som samlas under övningarna.
Planering och framtagning av realistiska situationer
Att skapa scenarier som är specifika för företaget gör övningarna mer relevanta och praktiska. Detta hjälper deltagarna att förbereda sig för de mest sannolika krissituationerna som kan uppstå inom deras verksamhet.

Genomförande av övningssituationer
Praktiska övningar ger deltagarna möjlighet att öva på att hantera kriser i en kontrollerad miljö, vilket stärker deras färdigheter och självförtroende.

Uppföljning efter övningar
Genom att analysera övningarna kan deltagarna reflektera över vad som gick bra och vad som kan förbättras, vilket är avgörande för att utveckla en mer robust krisberedskap.

Genomgång av krisplanen och rutiner
En noggrann genomgång av befintliga krisplaner och rutiner säkerställer att de är aktuella och anpassade till organisationens behov.

Dokumentation av erfarenheter
Att dokumentera erfarenheter från övningarna bidrar till att bygga upp en värdefull kunskapsbank som kan användas för framtida förbättringar och utbildningar.

Förslag till förbättringsåtgärder
Att identifiera och implementera förbättringsåtgärder baserat på övningarnas resultat hjälper organisationen att ständigt utvecklas och förbättra sin krisberedskap.
deltagare/utbildning
På företaget. Fungerar inte det, kan vi ordna med lokal
Halvdag eller heldag, beroende på utbildningens omfattning. Planeringstid tillkommer. Anpassning till ert företags, policy, organisation och risker.
Enligt offert.

Relaterade kurser

© 2024 | Första Hjälpen Konsulten
magnifiercrossmenuchevron-down