0,00 kr

Kundvagn

Säker utcheckning
0
Hjälp på väg

Hjälp på väg

Utbildningen riktar sig till personer som har sin arbetsplats på eller intill vägen.

Kursens syfte
Kursinnehåll
Kursinformation
Utbildningen "Hjälp på väg" är kritiskt viktig för att säkerställa att individer är väl förberedda och kompetenta att agera snabbt och effektivt vid trafikolyckor och andra akuta situationer på vägen. Genom att täcka en bred uppsättning färdigheter och kunskaper, stärker denna utbildning förmågan att rädda liv, minska skador och hantera krissituationer med större självförtroende och effektivitet.

En central del av utbildningen är att lära sig att ta hand om en medvetslös person genom att skapa fria luftvägar och placera dem i stabilt sidoläge, vilket är avgörande för att förhindra kvävning och upprätthålla livsviktiga funktioner tills professionell hjälp anländer. Genom att kunna kontrollera medvetande, andning och puls får deltagarna de grundläggande färdigheterna för att snabbt bedöma och reagera på offrets tillstånd. Första hjälpen vid specifika skador som brännskador, blödningar samt nacke- och ryggskador är också en viktig del, eftersom snabb och korrekt behandling kan förhindra ytterligare skador och påskynda återhämtningen.

Utbildningen går även in på psykisk första hjälp, vilket är nödvändigt för att kunna stödja personer som är traumatiserade av olyckan. Att förstå brandrisker i trafiken, brandens egenskaper samt olika släckmedel och släckmetoder är avgörande för att kunna hantera situationer där en brand uppstår, särskilt genom att använda handbrandsläckare på ett säkert och effektivt sätt. Vidare lär utbildningen deltagarna hur man organiserar och agerar på en olycksplats, vilket inkluderar att säkra området, prioritera åtgärder och samordna med räddningstjänst. Genom tillämpningsövningar vid trafikolyckor får deltagarna praktisk erfarenhet som förbereder dem på verkliga situationer, vilket ökar deras beredskap och förmåga att agera rationellt och snabbt under press. Sammanfattningsvis är "Hjälp på väg" en omfattande utbildning som ger ovärderlig kunskap och färdigheter för att hantera nödsituationer på vägen, skydda liv och minimera skador.
Varför Hjälp på väg?
Motiverar och förklarar vikten av att kunna ge hjälp på vägen. Deltagarna får förståelse för hur kritiskt det kan vara att kunna ingripa snabbt och effektivt vid trafikolyckor för att rädda liv och minimera skador.

Ta hand om medvetslös person, skapa fria luftvägar samt placera i stabilt sidoläge
Lär deltagarna hur man korrekt hanterar en medvetslös person, inklusive tekniker för att säkerställa fria luftvägar och hur man placerar personen i stabilt sidoläge för att förhindra kvävning och andra komplikationer.

Kontroll av medvetande, andning och puls
Ger kunskap om hur man bedömer en skadad persons medvetandegrad, andning och puls. Detta är grundläggande för att kunna ge korrekt första hjälpen och besluta om vidare åtgärder.

Första Hjälpen vid t.ex. brännskada, blödningar samt nacke- och ryggskador. Psykisk första hjälpen
Vi utbildar deltagarna i hur man ger första hjälpen vid olika typer av skador, såsom brännskador, blödningar, och nacke- och ryggskador. Dessutom ingår psykisk första hjälpen för att kunna stödja skadade personer emotionellt under och efter en olycka.

Brandrisker i trafiken, brandens egenskaper och olika släckmedel och släckmetoder
Informerar om de specifika brandrisker som finns i trafiken, brandens dynamik och hur man använder olika släckmedel och släckmetoder effektivt. Detta är viktigt för att kunna hantera brandrisker vid en trafikolycka.

Handhavande av handbrandsläckare – Bilbrand
Vi praktiskt lär deltagarna hur man använder en handbrandsläckare korrekt, särskilt i situationer med bilbränder. Detta kan vara avgörande för att snabbt släcka en brand och förhindra att den sprider sig.

Organisera och agera på olycksplats
Ger deltagarna verktyg för att organisera och leda insatser på en olycksplats. Detta inkluderar hur man säkrar platsen, dirigerar trafik och koordinerar med räddningstjänst och andra insatspersoner.

Tillämpningsövning vid trafikolycka
Deltagare kommer få genomföra praktiska övningar som simulerar trafikolyckor, vilket ger deltagarna möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna i en realistisk miljö. Detta stärker deras självförtroende och beredskap att agera i verkliga nödsituationer.
12 deltagare/utbildning
På övningsplats.
Följer Vägverket krav på utbildningen.
Enligt offert.

Relaterade kurser

© 2024 | Första Hjälpen Konsulten
magnifiercrossmenuchevron-down