0,00 kr

Kundvagn

Säker utcheckning
0
Grundutbildning Krisstöd

Grundutbildning Krisstöd

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en omfattande förståelse och praktiska verktyg för att hantera krissituationer på arbetsplatsen.

Kursens syfte
Kursinnehåll
Kursinformation
Grundutbildning i krisstöd är avgörande för att förbereda individer och organisationer på att hantera krissituationer på ett effektivt och empatiskt sätt. Utbildningen täcker centrala områden som vad en kris är, krisens förlopp, psykisk första hjälp, kamratstöd och policy. Genom att förstå vad en kris innebär och dess olika stadier kan deltagarna bättre identifiera och reagera på krissituationer, vilket minskar negativa effekter och underlättar återhämtningen.

Ett av de viktigaste inslagen i utbildningen är psykisk första hjälp, vilket ger deltagarna verktyg att stödja individer i akut psykologisk nöd. Detta kan innebära att lyssna aktivt, erbjuda trygghet och guida drabbade till professionell hjälp om nödvändigt. Kamratstöd är också en central del, där medarbetare lär sig hur de kan stödja varandra under och efter en kris, vilket främjar en starkare sammanhållning och en bättre arbetsmiljö. Genom att ha en tydlig krispolicy på plats vet alla inom organisationen vilka rutiner och resurser som finns att tillgå, vilket skapar en tryggare och mer förberedd arbetsplats. Sammanfattningsvis är grundutbildning i krisstöd en viktig investering för att bygga ett robust stödsystem som kan hantera kriser på ett kompetent och medmänskligt sätt.
Vad är en kris
Deltagare lär sig definiera och förklara vad som utgör en kris. Deltagarna lär sig identifiera olika typer av kriser och förstå de emotionella och psykologiska reaktioner som kan uppstå.

Krisens förlopp
Vi beskriver de olika faserna av en kris och hur individer kan reagera under dessa faser. Denna kunskap hjälper deltagarna att bättre förstå och förutse beteenden hos dem som drabbas av en kris.

Psykisk Första Hjälp. - Kamratstöd. Hur gör man?
Ger konkreta metoder och tekniker för att erbjuda kamratstöd, inklusive hur man initierar och genomför stödjande samtal.

Varför kamratstöd?
Belyser vikten av kamratstöd i krissituationer och hur det kan hjälpa till att minska stress och främja återhämtning.

Vad är kamratstöd och när behövs det?
Vi klargör definitionen av kamratstöd och identifierar situationer där kamratstöd är särskilt viktigt.

Kamratstödjarens roll
Definierar och beskriver ansvaret och uppgifterna för en kamratstödjare. Deltagarna får lära sig vad som förväntas av dem i denna roll och hur de kan agera effektivt för att stödja sina kollegor.

Egna erfarenheter
Vi uppmuntrar deltagarna att dela och reflektera över sina egna erfarenheter av kriser och kamratstöd. Detta kan bidra till en djupare förståelse och skapa en känsla av samhörighet och gemensamt lärande.

Företagets policy när det gäller krisstöd
Informerar om företagets specifika policy och riktlinjer för krisstöd. Detta inkluderar de strukturer och resurser som finns tillgängliga för att stödja medarbetare i kris.

Hur går ni vidare?
Ger vägledning om nästa steg efter utbildningen. Deltagarna får verktyg och strategier för att implementera det de lärt sig och fortsätta utveckla sina färdigheter i krisstöd.
8 - 15 deltagare/utbildning
På företaget. Fungerar inte det, kan vi ordna med lokal
Anpassning till ert företags policy, organisation och risker.
Enligt offert.

Relaterade kurser

© 2024 | Första Hjälpen Konsulten
magnifiercrossmenuchevron-down