0,00 kr

Kundvagn

Säker utcheckning
0
Grundläggande brandutbildning

Grundläggande brandutbildning

Denna kurs ger deltagarna grundläggande kunskaper i hur man förebygger brandrisker, agerar vid en brand samt genomför en utrymning av företagets lokaler.

Kursens syfte
Kursinnehåll
Kursinformation
Utbildningen ger grundläggande kunskaper i brand och utrymning, för att på företaget skapa en högre beredskap, inför en eventuell brand eller annan orsakad utrymningssituation.

Grundläggande brandutbildning på arbetsplatsen är av stor betydelse för att säkerställa att alla medarbetare vet hur de ska agera vid en brand. En snabb och effektiv respons kan vara avgörande för att minimera skador och rädda liv. Genom utbildning lär sig anställda att känna igen olika typer av bränder, använda brandsläckare korrekt och förstå utrymningsplaner. Denna kunskap bidrar till att panik och förvirring minskas vid en nödsituation, vilket kan förbättra chanserna för en säker och organiserad evakuering. Dessutom innebär brandutbildning att medarbetarna är medvetna om de brandrisker som finns på arbetsplatsen och hur man kan förebygga dem, vilket bidrar till en säkrare arbetsmiljö. Den praktiska träningen förstärker denna kunskap och förbereder deltagarna på att agera effektivt i nödsituationer.

Sammanfattningsvis är grundläggande brandutbildning en nödvändig investering för att skydda liv, främja en säker arbetsmiljö och bygga en stark säkerhetskultur på arbetsplatsen.
Vad är Systematiskt Brandskydds Arbete – SBA?
Vi introducerar konceptet Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA) och förklara dess betydelse för företagets övergripande brandsäkerhet. Deltagarna får lära sig hur SBA integreras i den dagliga verksamheten för att upprätthålla en hög brandsäkerhetsnivå.

Företagets policy när det gäller brand och utrymning
Deltagare informeras om företagets specifika policy och riktlinjer för brand och utrymning. Detta inkluderar anställdas ansvar och förväntade agerande vid brand eller utrymning, vilket skapar en gemensam förståelse och förberedelse.

Förebyggande åtgärder
Vi lär deltagarna om olika förebyggande åtgärder som kan vidtas för att minimera brandrisker. Detta innefattar både organisatoriska och tekniska åtgärder som förbättrar säkerheten på arbetsplatsen.

Brandrisker och hur man kan förebygga dessa risker
Deltagare lär sig identifiera och förstå de vanligaste brandriskerna i arbetsmiljön och hur man effektivt kan förebygga dem. Deltagarna får konkreta exempel och praktiska råd för att minska risken för brand.

Genomgång av brandskyddstekniska installationer
Det ger en översikt över de tekniska brandskyddsanordningar som finns på arbetsplatsen, såsom sprinklersystem, brandlarm och nödbelysning. Deltagarna lär sig hur dessa system fungerar och hur de bidrar till att skydda mot brand.

Olika brandskyddsbegrepp
Vi hjälper till att klargöra och definiera viktiga brandskyddsbegrepp, vilket hjälper deltagarna att förstå och kommunicera effektivt om brandsäkerhet.

Vad händer vid en brand?
Förklarar de olika faserna och dynamiken i en brand, inklusive spridning och intensitet. Detta ger deltagarna insikt i hur en brand utvecklas och varför snabb och korrekt respons är avgörande.

Utrymningens tre faser
Vi beskriver och förbereder deltagarna för de tre faserna av utrymning: upptäckt och larm, utrymningsstart och säkrad evakuering. Detta säkerställer att de förstår och kan följa de rätta stegen vid en utrymningssituation.

Praktisk träning med brandsläckare och släckning av brand i kläder
Det ger deltagarna praktisk erfarenhet av att använda brandsläckare och släcka brand i kläder. Genom praktiska övningar blir de mer självsäkra och kompetenta i att hantera verkliga brandsituationer.
5 - 15 deltagare/utbildning
På företaget. Fungerar inte det, kan vi ordna med lokal
Anpassning till ert företags risker och policy.
Enligt offert.

Relaterade kurser

© 2024 | Första Hjälpen Konsulten
magnifiercrossmenuchevron-down