0,00 kr

Kundvagn

Säker utcheckning
0
brandskyddskontrollant

Brandskyddsansvarig/kontrollant

Systematiskt brandskyddsarbete är ett krav enligt lagen om skydd mot olyckor, från 2004. Lär er mer om vad det innebär och hur ni kan ta ert brandskydd på allvar med FörstaHjälpenKonsulten.

Kursens syfte
Kursinnehåll
Kursinformation
Utbildningen för brandskyddsansvariga och kontrollanter syftar till att ge deltagarna en omfattande och praktisk förståelse för hur man implementerar och upprätthåller ett effektivt brandskydd inom en organisation. Genom att täcka allt från lagstiftning och systematiskt brandskyddsarbete till praktiska övningar och funktionskontroller, förbereder kursen deltagarna på att identifiera, förebygga och hantera brandrisker på ett proaktivt och ansvarsfullt sätt. Detta bidrar till att skapa en säkrare arbetsmiljö och minska risken för brandrelaterade incidenter.

Den som är brandskyddsansvarig ska ansvara för planering och genomförande av förebyggande åtgärder för att förebygga bränder på arbetsplatsen samt säkerställa att det sker regelbundna kontroller och relevant utbildning ges till de anställda.
Lag om skydd mot olyckor och MSB:s föreskrifter
Genomgång av lagar och föreskrifter som styr brandskyddsarbetet. För att säkerställa att deltagarna är medvetna om de juridiska krav och föreskrifter som gäller för brandskydd, och kan implementera dessa i sin verksamhet.

Vad är ett systematiskt brandskyddsarbete
Definition och principer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Det ger deltagarna en grundläggande förståelse för hur man bygger upp och underhåller ett systematiskt och effektivt brandskyddsarbete inom sin organisation.

Den egna brandskyddsorganisationen
Struktur och ansvarsfördelning inom den egna organisationens brandskydd. Deltagare lär sig tydliggöra roller och ansvar, vilket förbättrar samordning och effektivitet i brandskyddsarbetet.

Byggnadstekniskt brandskydd
Grundläggande byggnadstekniska skyddsåtgärder som brandcellsindelning och utrymningssäkerhet. Det ger deltagarna kunskap om hur byggnadstekniska åtgärder kan förhindra brandens spridning och underlätta säker utrymning.

Brandskyddsregler och rutiner
Specifika regler och rutiner som ska följas för att upprätthålla brandsäkerheten. Detta för att säkerställa att deltagarna kan implementera och följa tydliga brandskyddsregler och rutiner i sin dagliga verksamhet.

Identifiering av risker och brister
Metoder för att identifiera och bedöma brandrisker och brister i brandskyddet. Det förbättrar deltagarnas förmåga att proaktivt identifiera och åtgärda potentiella brandrisker och svagheter i brandskyddet.

Brandskyddsinstallationer
Genomgång av olika brandskyddsinstallationer, såsom sprinklersystem och brandlarm. Detta ger deltagarna en förståelse för hur olika brandskyddsinstallationer fungerar och hur de bidrar till ett effektivt brandskydd.

Funktionskontroller av installationerna
Rutiner och metoder för att utföra regelbundna funktionskontroller av brandskyddsinstallationerna. Deltagare lär sig säkerställa att alla brandskyddsinstallationer fungerar korrekt och är redo att användas vid behov.

Dokumentation och rapporteringsrutiner
Processer för att dokumentera och rapportera brandskyddsåtgärder och inspektioner. Utbildningen lär deltagare skapa effektiva dokumentations- och rapporteringssystem som underlättar uppföljning och förbättring av brandskyddet.

Praktisk övning
Praktiska övningar för att tillämpa teoretiska kunskaper i verkliga scenarier. Det ger deltagarna praktisk erfarenhet och säkerställer att de kan utföra sina uppgifter på ett effektivt och säkert sätt i verkliga situationer.
8 - 10 deltagare/utbildning
På företaget. Fungerar inte det, kan vi ordna med lokal
Förberedande möte med brandskyddsansvarig.
Enligt offert.

Relaterade kurser

© 2024 | Första Hjälpen Konsulten
magnifiercrossmenuchevron-down