0,00 kr

Kundvagn

Säker utcheckning
0

Första Hjälpen Konsulten

Vi arbetar över hela Sverige. Detta ger oss möjlighet att erbjuda företag likvärdiga utbildningar där utförandet och den höga kvaliteten är den samma oavsett var i landet företaget är beläget.

Ansvar

Engagemang

Kvalitet

Historik

Första Hjälpen Konsulten har funnits sedan 1992; initialt med fokus på förstahjälpenutbildningar, men senare även brandskyddsarbete, krishantering och liknande. Med vår breda kompetens kan vi erbjuda företag helhetslösningar som gör att arbetsplatsen är trygg och säker för såväl de som arbetar där som för kunder och besökare. Det finns en ärlig omtanke och vilja från vår sida att hjälpa våra kunder med bra lösningar och till en bra beredskap. Det gör vi genom att bygga upp långsiktiga relationer som bygger på förtroende och absolut tillit.

Urban Westermark, VD på Första Hjälpen Konsulten, berättar om företagets bakgrund

"Jag började i ambulanssjukvården redan 1988. Efter några år fick jag frågan om jag även ville undervisa inom akutsjukvård. Det lät spännande, så jag antog erbjudandet. För mig var det en drabbande insikt att jag, med min kunskap, kunde utgöra skillnaden mellan liv och död för den som blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka.

Jag förstod att gedigen kunskap och regelbunden träning är oerhört viktigt när det gäller akutsjukvård – och att det är en stor fördel att blanda praktik med teori.
Ena dagen var jag mitt i ambulanssjukvårdarens turbulenta vardag, nästa dag kunde jag dela med mig av mina erfarenheter till kursdeltagare under utbildning. Denna blandning av verkligt arbete och teoretiska kunskaper tog undervisningen till en högre nivå; något som bara den som är aktiv inom sitt område har möjlighet att bidra med.

Första Hjälpen Konsultens viktigaste ledstjärna genom alla år har varit just detta och det har kraftigt bidragit till företagets framgångar.

Inom ambulanssjukvården har jag haft många olika befattningar, bland annat ambulanssjukvårdare i akutbil, kvalitetsansvarig och stationschef. Numera lägger jag min tid på att utveckla företagets tjänster och ge våra kunder den bästa grunden för trygga arbetsplatser."
  • Tänk på att du har kanske bara 5 minuter på dig att rädda en människas liv i en akut situation. Vet Du vad Du ska göra? Låt oss och våra fantastiskt skickliga och särskilt utvalda instruktörer få hjälpa Dig till denna kunskap.
    Urban Westermark
    Första Hjälpen Konsulten
Nöjd Kund Garanti

Nöjd kund garanti

Vi är så säkra på att vi kan hålla vår höga kvalitet att vi lämnar “Nöjd kund garanti” gentemot alla våra kunder.
Vi ställer höga krav på våra instruktörer. De har alla direkt anknytning till ambulanssjukvården eller räddningstjänsten, där de arbetar aktivt inom sina respektive specialistområden.

Genom instruktörernas mångåriga yrkeskompetens kan vi säkerställa att Första Hjälpen Konsulten alltid håller en mycket hög kvalitet på utbildningarna och att de genomförs på ett professionellt sätt. Skulle utbildningen inte motsvara kundens förväntningar debiteras ingen kursavgift.

Målsättning

Miljöpolicy

Kvalitet

Målsättning

Vårt mål är att öka den allmänna medvetenheten om hur man kan förebygga och minska olycks- och skaderisken på arbetsplatsen, hemmet och fritiden. Genom utbildning och praktiska övningar få färdighet och trygghet till att flera kan rädda liv.

Första Hjälpen Konsulten strävar efter att vara det ledande utbildningsföretaget på den svenska marknaden inom första hjälpen, kris, brand- och riskhantering, genom att öka kunskap och färdighet inom de olika områdena.

Våra ledord är:

Ansvar

Engagemang

Kvalitet

Miljöpolicy

Första Hjälpen Konsulten tillämpar och följer miljölagstiftningen inom de krav och bestämmelser som gäller för vår verksamhet. Vi strävar efter att endast använda miljömärkta produkter med hög kvalitet och leverantörer som tillhandahåller varor och tjänster som uppfyller miljökriterierna för att minska förorening, avfall och användning av naturresurser. Vid utbildningar inom brandområdet används endast miljövänligt utbildningsmaterial som ej ger upphov till kemikalierester. Första Hjälpen Konsulten strävar ständigt efter att minska den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet.

Kvalitet

För Första Hjälpen Konsulten är det viktigt att vi jobbar för en trygg och säker arbetsplats, för att fler ska kunna rädda liv och att vi gemensamt med kollegor i branschen tar ett samhällsansvar. Med vårt nära samarbete av kvalificerade leverantörer och certifierade produkter säkerställer vi god kvalitet till våra kunder. Vi följer de riktlinjer som är förenade med svensk standard och branschorganisationernas riktlinjer för utbildningar och kunskap inom Första Hjälpen, Brand och Krishantering. Vi jobbar rikstäckande med vårt huvudkontor i Stockholm.
© 2024 | Första Hjälpen Konsulten
magnifiercrossmenuchevron-down